KHÁCH SẠN PARACEL ĐÀ NẴNG

 204 Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
 (84) 236 396 6789
 dosmdanang@paracelgroup.com | sm@paracelgroup.com | Pr@paracelgroup.com
 www.paracelgroup.com | http://facebook.com/paraceldananghotel
PARACEL DANANG HOTEL TRÊN MẠNG XÃ HỘI